Vmbo-leerlingen trappen maandag af met Engels en Nederlands. Havo-scholieren beginnen met het examen natuurkunde en voor vwo’ers staat wiskunde op het programma. Half juni zijn er herexamens.

Onderwijsminister en oud-leraar Arie Slob brengt op de eerste examendag een bezoek aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Hij behandelt daar telefonische klachten van eindexamenkandidaten. In totaal kwamen er vorig jaar 189.303 klachten binnen. Scholieren beklaagden zich vooral over het vwo-examen Nederlands.

Zo’n 213.000 leerlingen deden vorig jaar examen in het voortgezet onderwijs. Van hen slaagde 92 procent. Vmbo’ers hadden met ruim 95 procent het hoogste slagingspercentage. De landelijke schriftelijke examens duren tot en met dinsdag 29 mei.