Een eerste raming wijst uit dat de economie gegroeid is. In het laatste kwartaal van vorig jaar nam het bruto binnenlands product met 0,7 procent toe. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 is de economie met 2,8 procent gegroeid.

Consumenten geven al zestien kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. Met drie procent is in het eerste kwartaal van 2018 sprake van de sterkste consumptiegroei in zeventien jaar. Ook zijn meer investeringen aangetrokken. Daarnaast was er sprake van de grootste banengroei in circa tien jaar.