Oefenen in een Virtual Reality (VR)-omgeving kan mensen met een psychose helpen hun angsten de baas te worden. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In Nederland lijden zo’n 100.000 mensen aan een vorm van psychose.

Uit het onderzoek bleek dat deelnemers minder last van angstgevoelens en paranoïde gedachten hadden als ze zowel een reguliere behandeling als VR-therapie kregen. Dit effect was direct na het onderzoek te zien, maar ook drie maanden later nog.  Randstad Vandaag interviewde Chris Geraets, verbonden aan het onderzoek en het UMCG.

Wat voor klachten hebben mensen met een psychose?
‘De meesten hebben voornamelijk last van angstgevoelens en paranoïde gedachten. Een groot deel heeft ook last van achterdocht, dan zijn ze bang dat andere mensen hen wat aandoen. Wat je ziet is dat deze mensen openbare gelegenheden gaan vermijden, zoals de bus of de supermarkt.’

Waarom zijn jullie Virtual Reality gaan toepassen bij mensen die last hebben van psychosen?
‘VR heeft een aantal voordelen. Ten eerste wordt de drempel voor mensen om in behandeling te gaan lager. Onderdeel van de behandeling bij achterdocht is om in het echt te oefenen, maar voor veel mensen is dat een te grote stap. Dan voelt een VR-omgeving veiliger. Die omgeving is nog steeds realistisch genoeg om mensen met hun angsten te confronteren. Ten tweede hebben behandelaren veel meer controle over de behandeling, waardoor ze langzaam kunnen opbouwen. Ze kijken mee met de cliënten en zien hoe ze reageren. Daar geven ze dan weer feedback op.’

Zijn er nog nadelige effecten van VR?
‘Vroeger werden mensen soms misselijk van zo’n VR -omgeving, maar dat lag er vooral aan dat de techniek nog niet ver genoeg was ontwikkeld. In dit onderzoek viel een persoon uit omdat deze onwel werd, van de 58 deelnemers in de experimentgroep.’

Hoe makkelijk is het te gebruiken voor reguliere behandelaars?
‘We geven korte trainingen vooraf, maar het is niet bijzonder ingewikkeld. De meeste behandelaren zijn erg enthousiast en willen er graag mee blijven werken.’

Kunnen we binnenkort een uitgebreidere toepassing van VR therapie voor psychosen verwachten?
‘We zijn in gesprek met zorgverzekeraars over het introduceren van dit soort behandelingen in de praktijk. Maar we gaan eerst verder onderzoeken hoe efficiënt VR is ten opzichte van een specifieke behandelmethode die nu het meest wordt gebruikt. Daarnaast gaan we kijken hoe kosteneffectief de behandeling is.’

Wat ziet u voor de toekomst?
‘De VR technologie ontwikkelt zich snel en de kosten worden lager. Ik denk zelf dat VR straks overal wordt gebruikt in de psychiatrie.’